circolore header content

Aangesloten bij:

nobco logo2016EIA 02Nederlandse Orde voor Beroepscoaches

Als NOBCO EIA practitionar houd ik mij aan de ethische code en het klachtenreglement van de NOBCO.
De NOBCO is aangesloten bij EMCC: European Mentoring and Coaching Council

NAP AF logo CMYKNederlandse Associatie  voor Psychotherapie

logosblp01Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgerichte Psychotherapie

Als NAP-ECP therapeut en SBLP therapeut houd ik mij aan de ethische code en klachtenreglement van de NAP en SBLP.

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht.
Dit betekent vanuit Circolore het volgende voor nieuwsbrieflezers, cliënten, opdrachtgevers en allen die contact opnemen:

• transparantie over en het recht om te weten welke gegevens we bewaren en gebruiken
• de waarborg dat je gegevens nooit met anderen worden gedeeld voor commerciële doeleinden
• het recht op digitale vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data)
• een goede bescherming van je persoonlijke gegevens

De volledige privacyverklaring kun je hier lezen

Coachingtrajecten bestaan uit:

  • Een intake resulterend in een offerte met heldere doelen en aantal bijeenkomsten.
  • Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie.
  • Actieplanning na elke bijeenkomst.
  • Koppeling met de (werk)praktijk door bijvoorbeeld voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen, feedback van collega’s en leidinggevende.
Therapietrajecten:
In eerste instantie starten we met een oriënterend gesprek waarin we je situatie en vraag verhelderen. Bevalt dit gesprek dan gaan we aan de slag met een serie van vijf bijeenkomsten gericht op de afgesproken aandachtspunten. De vijfde bijeenkomst bevat een evaluatiemoment. Het kan zijn dat je na vijf bijeenkomsten een vervolg nodig hebt. Dit bespreken we inclusief de aandachtspunten voor het vervolgtraject. De duur van het gehele traject kan variëren tussen drie maanden en een jaar, afhankelijk van de vraag en de problematiek.
 
Vertrouwelijkheid:
Coaching en therapie wordt gegeven op basis van vertrouwelijkheid. Verslaglegging naar derden vindt alleen plaats na toestemming van de coachee/cliënt zelf.

Kosten:
In 2018 bedragen de kosten voor particulieren €90,00 per bijeenkomt van 60 minuten.
Bij coaching- en reïntegratietrajecten vergoeden vaak werkgevers. Hiervoor geldt een apart werkgeverstarief. Na het oriënterende gesprek wordt dan een offerte opgesteld voor de werkgever.

Mocht je na het oriënterende gesprek besluiten om door te gaan, dan wordt dit gesprek achteraf in rekening gebracht. Ga je niet door, dan zijn geen kosten verbonden aan het intakegesprek.

Vergoedingen via aanvullende verzekering:
Een aantal verzekeraars vergoeden gedeeltelijk via de complementaire zorg onder aanvullende psychosociale therapie. (Aangesloten bij NAP en SBLP/voorheen NIBA). Hiervoor geldt GEEN eigen risico. Zoek de details op in uw polis.

Download hier de pfd voor vergoedingen

In de zorggids Vergelijk en Kies ben ik met praktijk Circolore te vinden onder alternatieve therapie (psychosociale zorg).

 

 

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok