circolore header content

Als werknemer dreig je vast te lopen en wil je niet wachten tot je uit gaat vallen. Of je zit inmiddels thuis om op adem te komen en besef je dat dit slechts een tijdelijke oplossing is. Als werkgever wil je een laag ziekteverzuim en talenten benutten. Voorkom dus (langdurig) uitval met behulp van het SOPA vijfstrippentraject. Ter preventie of snelle interventie bij uitval.

Een ruime meerderheid van uitval op het werk komt niet door een ernstige ziekte of psychische aandoening. Het is de opeenstapeling van omstandigheden (werk en privé) in combinatie met de persoonlijke stijl van omgaan met stress en problemen die maakt dat mensen het even niet meer trekken.

Voorkóm dus (langdurige) uitval en ga aan de slag met behulp van SOPA:

Symptomen en klachten herkennen als waarschuwingssignaal
Omstandigheden in kaart brengen: wat is het stapeleffect?
Persoonlijke strategie en stijl onder ogen zien: wat is wel en niet behulpzaam?
Actie: neem verantwoordelijkheid, maak keuzes en ontwikkel een behulpzame persoonlijke stijl en strategie.

Dit vraagt van jou als werknemer om aan de bel te trekken en verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven. Je werkgever heeft er zowel qua productiviteit als financiën baat wanneer je kan blijven functioneren. Er is vaak meer budget beschikbaar dan je denkt.

Als leidinggevende mag je signalen bespreekbaar maken en een snelle gerichte interventie inzetten om erger te voorkomen. Een vertrouwelijk traject aanbieden door middel van de SOPA Vijfstrippen Herstelkaart is zo’n interventie. SOPA kan zowel ter preventie worden ingezet als snelle interventie bij ziektmelding.

Symptomen

Welke symptomen en klachten waarschuwen je op dit moment?

 • Vermoeid, vergeetachtig, afnemende concentratie en productiviteit
 • Zorgen maken, buiten proportie emotioneel of afgestompt
 • Lichamelijke onverklaarbare pijnen, snel verkouden en ziek
 • Snel gestrest met onderliggende frustratie, angst of  onrust

Kijk wat verder dan dat pijntje, griepje of gespannen gevoel …… wat is er werkelijk aan de hand?

Omstandigheden

In welke omstandigheden verkeer je, zowel op het werk als privé?

 • De eisen en ontwikkelingen op het werk brengen stress en frustratie met zich mee. Je voelt je beklemd tussen wat moet en wat voor jóu passend is.
 • Er speelt een lastig conflict met collega's of leidinggevende.
 • Je arbeidsovereenkomst wordt beëindigt en daar baal je van.
 • Privé is er zoveel gaande (echtscheiding, overlijden, mantelzorgen, financiën), dit heeft steeds meer impact op je functioneren.

 Ergens weet je dat het zo niet langer kan ……  alleen waar en hoe te beginnen?

Persoonlijke strategie

Wat is jouw persoonlijke strategie en stijl in het omgaan met je klachten en omstandigheden?

 • Kop in het zand steken en afwachten wat de volgende week gaat brengen?
 • Hoge eisen aan jezelf stellen en het dilemma: waar neem ik genoegen mee?
 • Met ijzeren wil doorgaan, niet voelen en alarmsignalen negeren?
 • Zo behulpzaam zijn voor anderen dat je jezelf totaal vergeet?
 • Hulp vragen is taboe en je vecht door tot je er bij neervalt?

Ergens weet je dat dit je niet verder gaat brengen …… wat wordt jouw behulpzame en effectieve strategie en stijl?

Actie

 • Wat heb je te accepteren en aanvaarden?
 • Op welke gebieden zijn keuzes nodig?
 • Wat werkt wél en welke hulpbronnen ga je aanspreken?
 • Welke patronen ga je veranderen?

Breng je zelf weer op koers .... Het gaat om jouw leven en gezondheid!

SOPA vijfstrippen traject voor preventie en snelle interventie bij uitval

In de eerste bijeenkomst brengen we je situatie in kaart. Je commiteert je aan je eigen herstel. Dit betekent jezelf onder ogen zien, keuzes durven te maken, hulpbronnen aanspreken en in actie komen.

De begeleiding is oplossingsgericht met aandacht voor onderliggende gevoelens en motieven. Je doet tussen de bijeenkomsten door verslag over je successen en hoe je lastige situaties oplost.

Het traject is vertrouwelijk. Je communiceert direct met je eigen leidinggevende over zaken die je dwars zitten en die je wilt veranderen en krijgt hier indien nodig coaching op.

Na vijf bijeenkomsten heb je je leven weer in de hand, weet je waar de bottlenecks zitten en hoe je oplossingsgericht actie kan blijven nemen: het is jóuw leven.

Neem contact op met Circolore

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privéleven.

Lees meer

Overspannenheid: herstel en transformatie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan fysiek opknappen en een actieplan voor re-integratie. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Snelle en/of intensieve verdiepingsslag

Voor mensen die voelen en weten: het tijd om met mezelf aan de slag te gaan! Je wilt af van herhalende issues, cirkelende gedachten en ongemakkelijke gevoelens. Er is het een en ander voorgevallen en je kiest nu om een verdiepingsslag aan te gaan.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.