circolore header content

Somatic Experiencing (SE) is een psycho-somatische methode voor het helen van trauma, of te wel schokkende gebeurtenissen. Het gaat om gebeurtenissen die te onverwacht, groots of overweldigend waren om er goed op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd. 'De tijger ontwaakt', geschreven door de grondlegger Peter Levine, is bij veel mensen bekend en legt de basis uit van Somatic Experiencing.

Somatic Experiencing richt zich in de eerste plaats op de effecten van schokkende gebeurtenissen in ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking. Kenmerkerken van SE zijn:

 • het richt zich specifiek op trauma /schokkende gebeurtenis
 • het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neuro-biologie
 • het verhaal hoeft niet steeds opnieuw verteld (en herbeleefd) te worden, dat geeft teveel stress reacties in het lichaam
 • het wordt met goede resultaten in 12 verschillende landen toegepast.

Waarom Somatic Experiencing?
Dr. Peter A. Levine, de grondlegger van SE, baseerde zijn theorie op zijn observaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen. Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan.

Dit kan resulteren in (posttraumatische) stress symptomen.Voorbeelden hiervan zijn:

 • angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid
 • depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren
 • dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
 • ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

Hoe werkt Somatic Experiencing?
SE werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling. Met de juiste begeleiding naar het belichaamde gevoel kan het lichaam het zelfgenezende vermogen herstellen.

SE helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteunen.
Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: je gevoel voor humor, contact met de grond, gevoel van kracht, creativiteit, je intelligentie. Externe hulpbronnen kunnen iedere vorm van ondersteuning zijn, bijvoorbeeld door vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen. Deze geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning. Dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.

Door kleine stappen te zetten, in en uit de spanning, heeft de cliënt steeds het gevoel het zelf ‘in de hand’ te hebben. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stress symptomen.

Welke trauma’s komen in aanmerking?
Met een trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

De volgende categorieën worden onderscheiden:

 • een aanval waarbij men niet kon ontsnappen: verkrachting, seksueel misbruik, incest, geweld, oorlog, evenwichtstrauma’s: val, hoofdverwonding, auto-ongeluk
 • fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging
 • voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking, geboortetrauma
  natuurrampen
 • getuige zijn van trauma
 • ontwikkelingstrauma of emotioneel trauma: verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding.

Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet nodig dat men weet wat de traumatische gebeurtenis was. Ook is het niet nodig het hele verhaal opnieuw te vertellen. Als men zich herkent in een of meer van de genoemde symptomen, kan SE heel goed werken. Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan veelal volstaan worden met een beperkt aantal sessies.

Ernstige ziekte
Een ernstige of levensbedreigende ziekte kan je ook zien als  schokkende gebeurtenis. Lichaam en geest reageren op dezelfde manier als andere schokkende gebeurtenissen die vaak meer met het woord trauma geassocieerd worden. Kern is dat de situatie vaak als zo groots en overweldigend wordt ervaren dat automatisch lichaam en geest op de stand van overleven gaan met de bijbehorende reacties van dien. Dit heeft aandacht nodig om fysiek, mentaal, emotioneel zo goed mogelijk te herstellen. Circolore heeft ervaring in de begeleiding  tijdens de behandeling en bij re-integratie na een ernstige ziekte. Dit op basis van de principes en werkwijze van Somatic Experiencing.

Somatic experiencing therapeuten volgen boven op hun reguliere therapeutenopleiding een driejarige kopstudie Somatic experiencing. Over SE kun je hier verder lezen.

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privéleven.

Lees meer

Overspannenheid: herstel en transformatie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan fysiek opknappen en een actieplan voor re-integratie. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Snelle en/of intensieve verdiepingsslag

Voor mensen die voelen en weten: het tijd om met mezelf aan de slag te gaan! Je wilt af van herhalende issues, cirkelende gedachten en ongemakkelijke gevoelens. Er is het een en ander voorgevallen en je kiest nu om een verdiepingsslag aan te gaan.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.