circolore header content

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade of trauma. de ervaring wordt dan als het ware ‘vastgezet’ in het lichaam (o.a. spieren en autonome zenuwstelsel) en in de geest (o.a. door overtuigingen, emoties en herbelevingen).

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade of trauma. de ervaring wordt dan als het ware ‘vastgezet’ in het lichaam (o.a. spieren en autonome zenuwstelsel) en in de geest (o.a. door overtuigingen, emoties en herbelevingen).

Brainspotting werkt in op een gebied in de hersenen 'voorbij het praten'
'Brainspotting' werkt met het diepste gedeelte van ons brein en lichaam door de directe toegang tot autonome en limbische systemen in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor kunnen blokkades en trauma gelokaliseerd, geharmoniseerd, geïntegreerd en opgelost worden. Dit gebeurt in veilige relatie tussen therapeut en cliënt, waarin cliënt zich gehoord, geaccepteerd en betrepen voelt.

Een 'Brainspot' is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein, hoogst waarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. Gelokaliseerd door de oogpositie en door het langere tijd richten op de 'brainspot' worden lichaam, brein, geest in staat gesteld blokkades en traumatische stress in lichaam en geest los te laten, te harmoniseren en integreren; dit met behulp van het zelfhelende vermogen van het lichaam.

Brainspotting werd in 2003 bij toeval ontdekt David Grand Phd tijdens een EMDR sessie.
Inmiddels zijn er over de hele wereld 8000 Brainspottherapeuten actief. Niet allen in Europa maar ook in Zuid -Amerika, Australie,China en Japan werken steeds meer therapeuten met Brainspotting en neemt het enthousiasme over deze methode toe. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de precieze werking van 'Brainspotting' in de hersenen en het lichaam. Duidelijk lijkt dat de methode onder meer gebruik maakt van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.
Brainspotting is krachtige en effectieve behandelwijze die zich uitstekend laat integreren in - en combineren met diverse andere psychotherapeutische en lichamelijke behandelmethodes. Het vormt daarmee een waardevolle en ondersteunende behandeling bij de grote reeks medische, fysieke en psycho-emotionele vraagstukken waar gezondheidsprofessionals dagelijks mee geconfronteerd worden.

De voordelen van Brainspotting:
• Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
• Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
• Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van clienten
• Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( prae-cognitieve en prae-verbale gebieden)
• Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
• Minder risico op hertraumatisering
• Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
• Kortdurende interventieperiodes.

Voor meer informatie lees verder op de website van Brainspotting Nederland.

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privéleven.

Lees meer

Overspannenheid: herstel en transformatie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan fysiek opknappen en een actieplan voor re-integratie. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Snelle en/of intensieve verdiepingsslag

Voor mensen die voelen en weten: het tijd om met mezelf aan de slag te gaan! Je wilt af van herhalende issues, cirkelende gedachten en ongemakkelijke gevoelens. Er is het een en ander voorgevallen en je kiest nu om een verdiepingsslag aan te gaan.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.