circolore header content

Circolore volgt de richtlijnen voor Corona  van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten): De oproep om thuis te werken geldt niet voor vitale beroepen, waaronder het beroep van psycholoog en psychotherapeut. Face-to-face behandelen kan en mag, mits u zich houdt aan de maatregelen. Maak de afweging in overleg met de cliënt.

1.5 bijeenkomst:

  • Voorwaarde is dat beiden klachtenvrij zijn.
  • Er komen max 4 cliënten per dag in de praktijk aan huis (geen andere bewoners)
  • Tussen elke cliënt wordt de ruimte minimaal 20 minuten gelucht.
  • Voor en na elke bijeenkomst wast de coach/therapeut haar handen en reinigt alle contactpunten (deurklinken, toilet etc).
  • Cliënt/coachee wast voorafgaand aan de bijeenkomst de handen met handgel of zeep.
  • U kunt bij een vermoeden van Corona altijd de afspraak verzetten of beeldbellen aanvragen zonder annuleringskosten.

Aangesloten bij:

nobco logo2016EIA 02                      Nederlandse Orde voor Beroepscoaches

Als NOBCO EIA practitionar houd ik mij aan de ethische code en het klachtenreglement van de NOBCO.
De NOBCO is aangesloten bij EMCC: European Mentoring and Coaching Council

logosblp01   Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

footer rbcz r  Register Koepel Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Als lichaamsgericht analystisch therapeut houd ik mij aan de ethische code en klachtenreglement van de SBLP en tuchtrecht van de RBCZ. Verdere details vind je onderaan deze pagina.

Coachingtrajecten bestaan uit:

  • Een intake resulterend in een offerte met heldere doelen en aantal bijeenkomsten.
  • Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie.
  • Actieplanning na elke bijeenkomst.
  • Koppeling met de (werk)praktijk door bijvoorbeeld voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen, feedback van collega’s en leidinggevende.
Therapietrajecten
In eerste instantie starten we met een intakegesprek waarin we je situatie en vraag verhelderen. Bevalt dit gesprek dan gaan we aan de slag met een serie van vijf bijeenkomsten gericht op de afgesproken aandachtspunten. De vijfde bijeenkomst bevat een evaluatiemoment. Het kan zijn dat je na vijf bijeenkomsten een vervolg nodig hebt. Dit bespreken we inclusief de aandachtspunten voor het vervolgtraject. De duur van het gehele traject kan variëren tussen drie maanden en een jaar, afhankelijk van de vraag en de problematiek.

Vergoedingen via aanvullende verzekering
31 zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk via de complementaire zorg. (Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en koepel RBCZ). Hiervoor geldt GEEN eigen risico. Zoek de details op in uw polis. Hieronder vind je de overzichtslijst van 2021.In de zorggids Vergelijk en Kies is de praktijk Circolore te vinden onder alternatieve therapie (psychosociale zorg).
Vertrouwelijkheid
Coaching en therapie wordt gegeven op basis van vertrouwelijkheid. Verslaglegging naar derden vindt alleen plaats na toestemming van de coachee/cliënt zelf.

Kosten
Vanaf 2013 zijn de kosten voor particulieren € 90,00 per bijeenkomst van 1 uur.
Mocht je een traject starten dan zijn eenmalig de kosten voor het intake gesprek in 2021 €100,00. Zie je na het intakegesprek af van een traject, dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij coaching- en reïntegratietrajecten vergoeden vaak werkgevers. Hiervoor geldt een apart werkgeverstarief. Na het oriënterende gesprek wordt dan een offerte opgesteld voor de werkgever. Mocht je na het oriënterende gesprek besluiten om door te gaan, dan wordt dit gesprek achteraf in rekening gebracht. Ga je niet door, dan zijn geen kosten verbonden aan dit gesprek.

Annulering
Bij annulering binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak wordt de bijeenkomst voor de helft in rekening gebracht.

Bereikbaarheid
De praktijk aan huis bevindt zich op Matenstraat 4 te Wageningen. De praktijk is goed bereikbaar met het ov en de auto. Parkeren voor de deur is gratis mogelijk.
OV: De dichtstbijzijnde bushalte (Haagsteeg) is 3 minuten lopen.

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht.
Vanuit Circolore betekent dit het volgende voor nieuwsbrieflezers, cliënten, opdrachtgevers en allen die contact opnemen:

• transparantie over en het recht om te weten welke gegevens we bewaren en gebruiken
• de waarborg dat je gegevens nooit met anderen worden gedeeld voor commerciële doeleinden
• het recht op digitale vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data)
• een goede bescherming van je persoonlijke gegevens

De volledige privacyverklaring kun je hier lezen

Klachten en/of onvrede bij therapeutische trajecten
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je is aangeboden. Dat is voor beide partijen niet prettig maar vooral niet voor jou. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik je aan om gratis gebruik te maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SBLP. De SBLP heeft heel helder  de stappen in een klachtenprocedure op een rij gezet. Dit om een klacht/onvrede zo goed mogelijk te behandelen. Voor stap 3 ben ik ivm de wkkgz aangesloten bij het NIBIG.Verder ben ik bij RBCZ ingeschreven als registertherapeut in het HBO-register en bij TCZ aangesloten voor Tuchtrecht.(stap 4)

Meldcode Huislijk geweld
Als beroepskracht ben ik verplicht de Meldcode Huiselijk geweld te gebruiken bij vermoedens van geweld in huislijke kring. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld.
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding)
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren.

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.