circolore header content

reisjealsheldin300

Enige tijd geleden hoorde ik de uitdrukking “reis van de held”. Dat deed me wat omdat ik net een ploeterverhaal vertelde. Opeens zag ik me zelf niet als een ploeteraar maar als een heldin!

De zon ging schijnen op de nog even hobbelige weg. En in een heldinnenstemming ging ik verder.In dit artikel neem ik je mee op reis zodatje aan het einde er als een held of heldin uitkomt.

Wie is voor jou een echte held? Wie vindt je een echte heldin?

Schrijf eens associatiefje persoonijke helden en heldinnen op. Wat maakt deze mensen een held? Welke heldeneigenschappen hebben ze? En kijk eens in de spiegel: welke heldenreizen heeftheb zelf doorlopen of doorlooptje nu? Welke eigenschappen zetje daar voor in?

Het vertrek

Een held besluit op reis te gaan Bij helden en heldinnen gaat het niet zozeer om wát ze doen. Het gaat erom dat ze besluiten om op avontuur te gaan omdat ze niet meer om iets heen kunnen of willen. Ergens is een ontevredenheid of ongenoegen. Ergens is een wens of verlangen. Misschien wel een opstandigheid: zó niet meer. Besluiten om op reis te gaan betekent moed hebben en het trotseren van onzekerheid en angst want vaak is het zo dat:

Onbekend
maakt onbemind
voor hen die niet weten
wat er ligt
achter de bergen
in het verschiet

Helden en heldinnen gaan in al hun imperfectie en niet-weten op reis. Dat maakt ze een held. Wat betekent dit nu in het dagelijkse leven? Enkele voorbeelden van aanleidingen voor helden om op reis te gaan. Een jonge accountmanger strijdt al jaren als een echt mannetje in de pikorde van de organisatie. Ergens weet hij dat het anders kan, maar vraagt zich af hoe. Een lerares wilt een gevoelig issue bespreken in het team, maar stelt elke keer uit. Een buurvrouw is op zeer onterechte wijze uit haar functie gewipt. Pakt zij dit gegeven als ramp of als kans? Of als allebei?

Vraag: Welk onbehagen of juist verlangen speelt op dit moment in je leven? Is er een levenssituatie dieje voor het blok zet?

Suggestie is om dit eens op te schrijven of aan eencollega of een goede vriend(in) te vertellen. Dat maakt het concreter.

Tweede vraag is ofje bereid bent om hiervoor op reis te gaan. Op reis in de symbolische betekenis. Zo zoektje het avontuur op vanje persoonlijke ontwikkeling.

Op reis: het oude achter je laten

Op reis gaan betekent het oude en bekende achterlaten. Dat zit hem niet alleen in letterlijke dingen zoals uw bureau opruimen en afscheid nemen van collega’s bij een nieuwe job. Het zit hem ook in de figuurlijke zin: het achterlaten van oude beelden en overtuigingen. Benje door anderen en jezelf om de oren geslagen datje zo dominant bent of juist zo passief?Je bent meer dan dat! Zie jezelf ook eens als een sensitieve, volgende leider of juist als een actieve voortrekker. En begin nu: wat maakt het uit alsje in het begin nog wat onhandig bent!

Op reis: draken verslaan

In menig sprookje verslaat de held de draak. Of de heldin verzint listen om te ontsnappen. Welke drakenheb jij teverslaan? Hoe klim jeuit de toren om te ontsnappen? Beproevingen en belemmeringen dwingen je om creatief te zijn, te focussen, risico’s te nemen, humor in te zien op vreselijke momenten enje hart te volgen. En elk hart heeft zijn eigen unieke impulsen, daarom ben jijeen unieke held.

reisjealsheldin300

Op reis: er is (vaak onverwachte) steun

Nadat Jezuïeten een jarenlange academische scholing hebben ondergaan worden ze zonder geld op reis gestuurd om het leven aan den lijve te ervaren. Hulp is dan een van de thema’s. Wanneer heeftjij voor het laatst hulp gevraagd? In welke moeilijke situaties ontvingje hulp uit soms onverwachte hoek? Welke hulp kan je nu gebruiken? Hoe ga jeer mee om als er geen hulp is? Deze vragen te ‘leven’ maken jeals held menselijk. Dit verbindtje met anderen.

Op reis: De prinses kust de kikker

De prinses kust de kikker. De kikker veranderd in een mooie prins. Elke reis daagtje uit om jelelijke kanten en mooie kanten onder ogen te zien. In vele sprookjes wordt na het verslaan van draken ook druk getrouwd, gevolgd door een lang en gelukkig leven. Dit is symbolisch voor het in evenwicht te brengen vanje vrouwelijke en mannelijke kant. Niet om ‘neutraal’ te worden maar om als een krachtige sensitieve en doorleefde held of heldin door het leven te gaan.

Op reis: en dan is er de schat

En toen stond de held, de heldin oog in oog met een prachtige schat. Er ontstaan altijd momenten van inzicht, overwinning en resultaat opje reis. Dat is de beloning voorje doorzettingsvermogen en de uitdagingen dieje aangaat.

Een voorbeeld. Een manager komt tot een diep inzicht dat zijn eigen behoefte aan macht een gemaskeerde onzekerheid is. De eerste keer dat hij in een vergadering zegt “ik weet het niet”, dit toelicht en anderen om reacties vraagt, vormen een persoonlijke overwinning. Hij verslaat zijn draak. Het resultaat is er naar: collega’s vragen nu juist vaker naar zijn overwegingen, teambeslissingen hebben een hogere kwaliteit en hij voelt zich relaxter.

De terugkeer: van betekenis zijn voor anderen

Joseph Campbell onderzocht mythologische verhalen over de hele wereld. Grofweg haal ik hier drie fasen uit van een persoonlijk transformatieproces. 1. Het vertrek. 2. Op reis zijn noemt hij inwijding 3. De terugkeer.

Bij de terugkeer weet de held of heldin nu waar het om gaat en kan vanuit alle vrijheid de inzichten en ervaringen ten dienste stellen van anderen. Soms willen die anderen er niets van weten. Misschien valt de held of heldin dan (vanuit enthousiasme) in de valkuil van de belerende dominee. Maar een beetje held klimt daar wel uit om vanuit wijsheid, contact en mededogen van betekenis te zijn, daar waar het nodig is.

Het is de moeite waard

Ik hoop datje inmiddels in een helden of heldinnenstemming bent gekomen. Bentjeklaar om (verder) op reis te gaan, draken te verslaan, de schat te vinden en te trouwen met de mooie prins of prinses? Er is genoeg dat inje roept. Het is de moeite waard. Velen zijn je voor gegaan en er reizen velen op dit moment. Goede reis!

Dank aan:
Titus Terwisscha van Scheltinga voor het gedicht "Onbekend maakt onbemind"
Joseph Campbell voor de fasering van een heldenreis op basis van mythologische verhalen
Willem Brethouwer van The Leadership Company voor zijn helden opmerking.

© Helena Kwaaitaal. Alle rechten voorbehouden. Je kunt artikelen of delen hieruit elders publiceren onder vermelding van: © Helena Kwaaitaa l- www.circolore.nl. Stel mij hiervan op de hoogte!

Is er veel gaande in je huidige levensfase?

Gun jezelf een aantal bijeenkomsten ter verdieping, helingen koersbepaling. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Behoefte aan verdiepingsmomenten? Ontvang inspiratie en praktische tips.

Schrijf je in voor de E-zine (4-6 keer per jaar) en ontvang het E-boekje Leef je boven je macht of onder je kracht?

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.