circolore header content

voornemenstransformatie300

De één doet het wel, de ander niet: voornemens maken voor het nieuwe jaar. Of nog concreter: doelen stellen. Voornemens of doelen voor het nieuwe jaar gaan vaak over wezenlijke thema’s zoals:

gezondheid, zingeving, relaties, ambities, werk-privébalans en persoonlijke groei. Hoe kan jevoor zorgen dat je voornemens mei-juni nog volop in beeld zijn en het gehele jaar door tot resultaten leiden? Jehebt de meeste kans van slagen wanneer je besluit je een voornemen te gebruiken als startpunt voor wezenlijke transformatie.

Voornemens gemaakt of doelen gesteld voor het nieuwe jaar? Kies eréén die voor jou het belangrijkste is. Deze ga je onderzoeken op de mogelijkheden voor wezenlijke transformatie.Geen voornemens maar toch nieuwsgierig? Formuleer er dan nu een. Eentje die echt hout snijdt.

Wat is wezenlijke transformatie? De meest simpele definitie van transformatie is verandering. Wezenlijke transformatie is diepgaande verandering;je wezen is er bij betrokken. Wezenlijke transformatie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een voor u belangrijk inzicht opdoen
2. Het doorleven van dit inzicht
3. De wens, wil en moed om inzicht naar nieuw handelen te brengen.
4. Handelen naar uw inzicht

1. Inzicht is ‘zicht’ krijgen op iets

Binnen persoonlijke effectiviteit krijg jeinzicht op gedrag, onbewuste patronen, samenhangen en wijsheden waarje je nog niet eerder van bewust was. Inzichten ontstaan op allerlei manieren: door iets mee te maken, te praten met een ander, door te wandelen of een dagboek bij te houden, door een lied op de radio of een artikel in de krant. In de rijpheid van het moment krijg je zicht op iets. Iets wat op dat moment wezenlijk voorje is.

Voorbeeld 1. “Dat kleine gebaar van mijn collega deed iets met me. Ik realiseerde me ineens hoe afstandelijk en taakgericht ik me meestal opstel.”

Voorbeeld 2. “In een langlopend conflict leerde ik assertief te blijven. Op een dag ontving ik het zoveelste vermoeiende tegenvoorstel. Ik werd plots stil van binnen, alsof de tijd even stil stond, en uit mijn hart kwam maar één antwoord: Er is een tijd van vechten en een tijd van gaan; de tijd van gaan is nu aangebroken.”

Voorbeeld 3. “Mijn zoon vroeg mij: hoeveel benzine zit er nog in de aarde? Nog best veel, antwoordde ik. Met een schok bedacht ik me daarna dat hij en mijn kleinkinderen waarschijnlijk zullen meemaken dat die ‘benzine’ in de aarde op zal zijn.

In deze voorbeelden komen de inzichten als een verrassing, een schok, een plots invallen van iets dat wezenlijk is. Inzichten kunnen ook komen als een herkenning: oh ja, daar is ie weer. Ik doe het weer, die bekende overtuiging die me belemmert, dat bekende gedrag dat me tegenwerkt. Grrrrzzzhhhh! (enige frustratie). Of : aaaaahhh, ochtoche… (enige liefde)

2A. Doorleven van inzicht: kettingreactie aan vervolginzichten

Een stevig inzicht maakt vaak een kettingreactie aan vervolginzichten los. Zokan je belangrijke gebeurtenissen gaan herinneren die te maken hebben metje inzicht. Voorvallen waarinje conclusies hebt getrokken die bepalend waren voor je verdere houding en gedrag.

Terug naar voorbeeld 1. “Dat kleine gebaar van mijn collega deed iets met me. Ik realiseerde me ineens hoe afstandelijk en taakgericht ik me meestal opstel.” (inzicht)Terugrijdend in de auto hoorde ik een nummer op de radio uit mijn studenten tijd, een heerlijke tijd. Ik herinnerde me vervolgens hoe ik tijdens mijn eerste baan als spontane enthousiaste jongeling telkens werd teruggefloten door een belangrijke seniorcollega. Toen heb ik geconcludeerd: om wat te bereiken kan ik me maar beter inhouden en me serieus opstellen.” (vervolginzicht door herinneren eerdere gebeurtenis en getrokken conclusie)

Ook je omgeving doet graag een duit in het zakje door gevraagd of ongevraagd feedback te geven.“S’avonds vertelde ik het hele verhaal aan mijn partner. Die wreef er nog eens psychologisch overheen: ‘Bij je ouders kan er ook niet veel spontaniteit vanaf; als we daar heen gaan verander je in een stijve hark’ Oef … niet leuk, maar wel een kern van waarheid” (vervolginzicht met hulp van je omgeving gericht op psychologisch perspectief).

Er is nog een ander soort vervolginzicht: u realiseert zich wat de effecten zijn eerder getrokken conclusies en daar uit volgend gedrag.“Mijn extreme taakgerichtheid maakt dat ik mijn werk goed doe, maar vraag niet tegen welke prijs. Door mijn afstandelijkheid hebben collega’s weinig voor me over. Daardoor duurt het langer voordat ik iets voor elkaar krijg. Of ik doe het dan maar zelf en ben laat thuis, met gemopper van thuisfront op de koop toe.” (vervolginzicht gericht op effecten)

De laatste soort vervolginzichten heeft te maken met bewust worden van passie en inspiratie.“Dit is niet wie ik werkelijk ben: een afstandelijke saaie harde werker. Ik hou wel van een geintje en zou wat meer plezier willen hebben met collega’s. Het geeft me voldoening om er samen de schouders onder zetten.” (vervolginzicht gericht op passie)

voornemenstransformatie300

2B. Doorleven van inzicht: gevoelens en lichamelijke reacties

We zijn allemaal wezens met gevoel en een lichaam. Dus: inzichten gaan altijd gepaard met gevoelens en lichamelijke reacties. Bij de één wat meer (de voelers), bij de ander iets minder (de denkers en doeners).

Het kan een zacht gevoel zijn van ontroering of blijdschap samengaand met ontspanning; of juist schrik dat een bonzend hart geeft. Een andere bekende is de pijn van gemis en teleurstelling (‘au’) met een verkramping in borst of buik. Irritatie over uw eigen functioneren is ook mogelijk nadat u zichzelf vanuit een ander perspectief beziet. Reken maar dat er dan iets spant in uw lichaam: kaken, schouders of benen bijvoorbeeld.

Sommigen slaan het gevoel over of herkennen het niet. Die zeggen: ‘Daar werd ik even stil van’ of: ‘dit geeft te denken.’ Geen probleem, het is een signaal dat er iets gebeurd op het gebied van doorleven.

3. Hoe verder? Over kiezen, wil en moed om inzicht naar nieuw handelen te brengen

‘Phoe phoe, even bijkomen’, zegt de voeler. ‘Even denken wat ik hiermee ga doen’, zegt de denker. De doener heeft zich al in nieuw handelen gestort. Komt dit handelen voort uit het nieuwe inzicht? Of dendert de doener voort op hetzelfde pad en is het inzicht tussen de vingers door weggeglipt?

Inzichten stellen u altijd voor een keuze: ga ik handelen naar mijn inzicht of houd ik het bij het oude? Handelen naar wezenlijke inzichten vraagt het opgeven van oud gedrag en overtuigingen en de voordelen daarvan. Velen ervaren risico’s: nieuw handelen kan impact hebben op relaties, werk, financiën. U weet van te voren niet welke impact het precies zal hebben. De pessimisten zien zichzelf al helemaal in de goot verdwijnen, de optimisten glunderen bij de prachtige luchtkastelen.

In het kiezen worden mensen geconfronteerd met het dilemma ‘diepgaand veranderen of langzaam sterven’, schrijft Robert Quinn. Naakt en moedig een nieuw land binnengaan of op safe blijven spelen, uitstellen, de brokstukken voor anderen achterlaten en zelf verleppen.

Er is transformatievuur nodig die de wil aanwakkert om te kiezen en daarbij te blijven. Soms is dat vuur onmiddellijk aanwezig bij een diep inzicht en is de keuze naar handelen in een flits gemaakt. Er is geen weg meer terug ook al bent u nog niet eens met de nieuwe weg begonnen. Iets in u weet dat u het gaat doen en u doet het.

In andere situaties is het nodig om het transformatievuur eerst goed op te stoken en te blijven voeden. Dan kan de keuze werkelijk gemaakt worden en stelt de wil zich achter uw keuze. Dan gaat u, als een langzame stoomtrein of als een plotseling optrekkende straaljager.

voornemenstransformatie300

4. Nieuw handelen

Voor nieuw handelen zijn geen blauwdrukken. U doet wat u kunt. U doet wat u het beste lijkt. Het diepgaande inzicht bracht u nieuwe richting en zo komt u tot praktisch nieuw handelen. Robert Quinn noemt het: “de brug bouwen terwijl je erover loopt.”

Een aantal praktische tips bij nieuw handelen zijn:

  • Ga stap voor stap: formuleer concrete tussendoelen.
  • Spreek tussentijds evaluatiemomenten af en pasjetussendoelen aan (indien nodig).
  • Beloon jezelf ook tussen het stappen door.
  • Lach! het leven is niet altijd serieus!
  • Heb contact met anderen voor support, uitwisseling, verrassingen en/of een biertje.

Als u het even niet ziet zitten en de berg is erg steil: sta stil, adem de frisse lucht in, doe effe helemaal niets.
Speciaal voor de uitstellers een couplet uit het lied Later is nu geschreven door Huub Lubbe van De dijk:

Waar wil je op wachten?

Tot je wat zeker weet?
Alsof dat bestaat en zekerheid geeft
Is niet elke seconde een mogelijk uur U?

Waarom nog wachten?

Waarom niet nu?

Van voornemen naar wezenlijke transformatie

We keren weer terug naar het voornemen dat u heeft opgeschreven. Welk belangrijk inzicht zit er in verstopt? Hiervoor vind jeeen aantal hulpvragen die jedaar naar toe brengen. Heb jeeen belangrijk inzicht te pakken dan is de weg vrij voor verdere transformatie via de stappen ‘doorleven’; ‘keuze, wil & moed’ en ‘nieuw handelen’.

Wezenlijke transformatie kan verschillende effecten hebben op uw voornemen:

  • het helpt bij de uitvoering van uw voornemen omdat u beter weet waarom u het doet;
  • de uitvoering gaat makkelijker omdat u zicht heeft op belemmerende patronen en deze om kan aanvullen met ondersteunende hulpbronnen.
  • uw voornemen verandert of vervalt.

Hulpvragen om een belangrijk inzicht op te doen via je voornemen

Je kunt de antwoorden opschrijven of ze al pratende vertellen aan iemand die de vragen aanje voorleest. Het zijn veertien vragen. Ik weet het: veel voor een artikel. Maar het levertje gegarandeerd inzicht op! Deze vragen kun je ook aan jezelfstellen wanneerje bezig bentom voornemen uit te voeren en het niet zo gaat als gewenst.

1. Wat is de aanleiding voor je voornemen?
2. Wat maakt dit voornemen zo belangrijk voor je? Beantwoord deze vraag net zo lang tot je naast dezelfde antwoorden geen nieuwe antwoorden meer geeft.
3. Wat maakt dat je dit voornemen niet al jarenlang uitvoert?
4. Wat is je passie, wat zijn je drijfveren die je tot dit voornemen brengen?

5. Welk risico loop je in de uitvoering van je voornemen op een schaal van 1-10? Wat maakt dat je dat getal geeft? Hoe reëel zijn deze argumenten?
6. Is uw voornemen een afleiding en gaat u rustig door op de weg naar langzaam sterven?
7. Bent u iemand die vaak met iets begint maar het niet afmaakt? Wat voor effect heeft dat?
8. Hoe stelt je voornemens uit?
9. Bent je iemand die gedisciplineerd kan werken en doelen kan halen maar plezier en spontaniteit verliest?

10. Wat houdtje tegen om je voornemen tot uitvoering te brengen? Is dit een bekend patroon? Wanneer herinner je je dit patroon voor het eerst?
11. Wat of wie helptje bij de uitvoering?
12. Hoe ga je om met mogelijk tegenslagen bij de uitvoering vanje voornemen? Hoe zouje er compleet anders mee om kunnen gaan? Welk patroon doorbreek jedan?
13. Sla een tijdschrift open en wijs met gesloten ogen een zin aan. Welke zin wijs je aan? Wat zegt deze? Wat doet deze zin met je?
14. Zet na al deze vragen uw lievelingsmuziek op, luister en doe even helemaal niets.

Sluit deze vragenserie af:

Het antwoord dat me qua gevoel het meest raakte is: .....
Het belangrijkste inzicht dat ik nu heb opgedaan is: .....
Met dit inzicht kunt u nu verder op weg naar wezenlijke transformatie.

Succes met het doorleven vanje inzicht en nieuw handelen in de praktijk!

Dank aan:
Francesco Melita voor de nuttige verbetersuggesties.

© Helena Kwaaitaal. Alle rechten voorbehouden. U kunt het artikel of delen hieruit elders publiceren onder vermelding van:© Helena Kwaaitaal. - www.circolore.nl. Stel mij hiervan op de hoogte!

Is er veel gaande in je huidige levensfase?

Gun jezelf een aantal bijeenkomsten ter verdieping, helingen koersbepaling. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Behoefte aan verdiepingsmomenten? Ontvang inspiratie en praktische tips.

Schrijf je in voor de E-zine (4-6 keer per jaar) en ontvang het E-boekje Leef je boven je macht of onder je kracht?

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.