circolore header content

speelsheidvitaliteit300

Artikel. Voor dit schrijven liet ik mij inspireren door de eigen-zinnig-wijze loopbaancoach / filosofisch raadsman Adriaan Hoogendijk. Hij pleit voor speelsheid, vitaliteit en contact maken met je innerlijke magiër.

Waarom? Speelsheid heeft te maken met spontaniteit en je innerlijk vrij voelen. Dan maak je op een vanzelfsprekende manier contact met je interesses, fascinaties, inspiratie en creativiteit.

Spontaniteit en speelsheid zijn vaak bedekt met verantwoordelijkheden, innerlijke hindernissen en kinderpijnen waardoor onze levensstroom is ingedamd.

Zo zag ik onlangs in de bioscoop een man die bij de kaartjesverkoop danste op de achtergrondmuziek. Leuk om te zien én ik voelde me ook wat onwennig met zoveel openbare speelsheid. Hmm....dit zegt dus iets over mij ... o.k. ...liever liever dansende dan ongeduldige mensen in de rij .... en wie weet wat ik de volgende keer ga doen!

Het bedekken van speelsheid en spontaniteit heeft nog een ander effect: bijzondere talenten raken ook bedekt of afgesneden.

Denk aan intuïtieve vermogens (Hoogendijk spreekt over de innerlijke magiër) en andere mooie talenten die ouders en de omgeving niet als talent konden of wilden zien. Deze talenten laten zich vaak puur, ruw en ongepolijst zien en dat wordt in de ‘geciviliseerde volwassen wereld’ niet altijd op de juiste waarde geschat.

“Die heeft al vroeg een eigen willetje! Hier heb jij niets te willen”, wordt dan gezegd. Deze kinderen hebben krachtige en eigengereide wensen en ideeën en de potentie om te volharden. Heerlijk zo iemand, later op de arbeidsmarkt!
“Doe niet zo kinderlijk! Daar ben je nu toch te groot voor.” Grote kans dat deze volwassene de eigen speelsheid en spontaniteit reeds lang geleden heeft weggestopt. Wat dat betreft zijn kinderen interessante en confronterende spiegels!

Speelsheid draagt bij aan vitaliteit en vice versa. Hoogendijk vertelt: ”Naarmate je je eigen vitaliserende perspectief meer in beeld krijgt, word je enthousiaster, krijg je een enthousiaster verhaal en een geïnspireerdere uitstraling. Je komt duidelijker over op een ander en kan ook gemakkelijker interessante contacten leggen.”

Reken maar dat toegenomen vitaliteit en levendigheid in de eerste plaats fijn is voor jezelf! En vervolgens ook positieve impact heeft op je omgeving! Je wordt zichtbaarder en je talenten komen nog beter uit de verf.

Jezelf onder druk zetten hoeft niet: bijvoorbeeld: “ik móét altijd vitaal en levendig zijn.” Wanneer je een ‘gemaakte moetende’ laag over jezelf heen legt, ben je niet congruent met de binnenkant en dat gaat wringen.
Hoe zou het zijn als je vanuit vriendelijke aandacht de verschillende elementen van vitaliteit onder de loep gaat nemen? Dan kan er een natuurlijke beweging ontstaan naar verdere vitalisering.

Vitaliteitscan Ik benoem een aantal elementen die bijdragen aan vitaliteit en levenslust en vul ze aan met uitspraken van Hoogendijk.
Mocht dit gesneden koek zijn scroll dan verder naar beneden. Daar kun je de vitaliteitscan downloaden en invullen. Deze ontwikkelde ik speciaal voor een workshop aan De Broekriem, een landelijk initiatief voor werkzoekenden.

A. Opbouwend en gezond denken (en kiezen)

Vrij verteld zegt Hoogendijk hierover: “We kunnen altijd onze insteek kiezen. Als mens ben je keuzemaker bij uitstek. Ik ervaar steeds meer dat wat we denken, zeggen, veronderstellen, oordelen eerder waarheid zal gaan worden. Denkkracht reikt verder dan we tot dusver aannamen. We kunnen scheppend denken en denkend scheppen.”

Het is een keuze om te roepen: “ Ik heb het druk, druk, druk.” En het is een keuze om te roepen: ”Ik accepteer dat ik niet alles kan doen en maak ruimte voor dingen die me vitaliseren en gelukkig maken.”

Het is een keuze om te roepen: “Alles wordt erger met ouder worden, van mijn gezondheid tot mijn kansen op de arbeidsmarkt.” Het is een keuze om te roepen: “Ja, ik heb meer grijze haren en rimpels, nou en? Ja, er zijn statistieken en ik ben bang. Kan ik 100% zeker weten dat ik aan de verkeerde kant van de statistiek ga vallen? Nee, dat kan alleen als de statistieken 0% aangeven voor kansen op de arbeidsmarkt.

Het is een keuze om jezelf te veroordelen met strenge eisen waar geen mens aan kan voldoen. Het is een keuze om mild te zijn naar jezelf en daar NU mee te beginnen.

Hoe? Door relativerende en aardige dingen tegen jezelf te zeggen, ook al ben je nog zo cynisch en negatief. Daarmee ‘adem’ je het goede en mooie in van jezelf en van het leven. Werkt meteen vitaliserend!

B. Een gezond, fit en wijs lichaam

Wat helpt jou om gezond en fit te blijven? Het barst tegenwoordig van de gezondheid- en fitness guru’s. Ik ben niet de zoveelste: daarom veel succes om je eigen gezondheidsguru te worden! Hoogendijk maakt een koppeling tussen lichaam en levens-loop-baan: Wanneer je in je leven of werk in bepaalde aspecten niet ‘op koers ligt’, kan je lichaam gaan protesteren. Het gaat dan minder vloeiend, er kan stress ontstaan omdat je dingen doet die niet bij je passen. Je kunt een burn-out krijgen, omdat je niet meer van binnenuit wordt gevoed.”

Kun je naar de signalen van je lichaam luisteren? Zeggen ze iets over je grenzen en wat niet meer bij je past? Moedigen ze aan contact te maken met wat je anders zou willen in je leven?

C. De kracht en wijsheid van voelen

“Alle gevoelslagen die je sinds je kindertijd hebt opgebouwd, ook de niet-gevoelde gevoelens, kom je onvermijdelijk (na je 40e ) weer tegen. Het wordt lastiger er nog om heen te leven. Nu kun je innerlijke hindernissen (en gevoelens) vervelend vinden of je ervoor schamen, maar ze zijn algemeen menselijk en juist interessant omdat ze aanjagers zijn van nieuwe bewustwordingsprocessen. En ja, wie wil er nu defensief, dogmatisch, gedeprimeerd, eenzaam, wrokkig of cynisch worden?” zo geeft Hoogendijk aan.

Ik herken de voordelen die Hoogendijk noemt over het verkennen van je gevoelsleven: “Wanneer mensen meer gaan voelen, gaan ze ook eerder voelen wat waar is en wat niet, wat een inspirerende gedachte is en wat niet, wat goed voelt en wat niet. Ook wat een prettige en respectvolle communicatie is en in hoeverre bestaande relatiepatronen nog passend zijn.”

Naast mensen die weinig voelen krijg ik regelmatig mensen in mijn praktijk die juist overspoeld worden door gevoelens. Dat is ook niet fijn. Dan is iets anders nodig: leren om je gevoelens te begrenzen en balanceren en van daaruit te benutten.

Vitaliteitscan

Wil je verder komen op het gebied van speelsheid, vitaliteit en de innerlijke magiër? Maak een begin met het invullen van de vitaliteitscan. Geschikt voor iedereen die zijn of haar vitaliteit onder de loep wilt nemen. Vanuit deze scan krijg je vanzelf aanwijzingen hoe verder.

Download de Circolore Vitaliteitscan:

1. Geef de zeven elementen van de scan een cijfer tussen 1-10 (tien betekent super vitaal) en motiveer je cijfer. Vraag je je af wat precies bedoeld wordt met het element? Geef je eigen invulling en antwoord hierop. Tevens kun je de tekst van dit artikel nog een keer doorlezen om ideeën op te doen.
2. Het zevende element is nog open: vul in wat voor jóu nog belangrijk is.
3. Vervolgens ga je opnieuw langs de elementen en vul je in de tweede kolom in waar je over een maand wilt zijn, qua cijfer. Liever realistisch met focus dan over-ambitieus. Beschrijf tevens hoe je dit kunt bereiken.
4. Zet in je agenda over een maand een aantekening, om je vitaliteitscan opnieuw te bekijken en een score te geven.

Veel succes!

Bron:
Adriaan Hoogendijk - De tweede levenshelft, een werkboek voor veertig en verder (2013)
De tekeningen zijn gemaakt door basisschool De Meent.

© Helena Kwaaitaal. Alle rechten voorbehouden. U kunt artikelen of delen hieruit elders publiceren onder vermelding van het copyright en de naam van de website: www.circolore.nl Stel mij hiervan op de hoogte!

Is er veel gaande in je huidige levensfase?

Gun jezelf een aantal bijeenkomsten ter verdieping, heling of koersbepaling. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Ezine: inspirerende artikelen ontvangen?

Meld je aan voor de E-zine die 4-6 keer per jaar uitkomt.

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privéleven.

Lees meer

Overspannenheid: herstel en transformatie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan fysiek opknappen en een actieplan voor re-integratie. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Snelle en/of intensieve verdiepingsslag

Voor mensen die voelen en weten: het tijd om met mezelf aan de slag te gaan! Je wilt af van herhalende issues, cirkelende gedachten en ongemakkelijke gevoelens. Er is het een en ander voorgevallen en je kiest nu om een verdiepingsslag aan te gaan.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.