circolore header content

Circolore volgt de richtlijnen voor Corona  van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten): De oproep om thuis te werken geldt niet voor vitale beroepen, waaronder het beroep van psycholoog en psychotherapeut. Face-to-face behandelen kan en mag, mits u zich houdt aan de maatregelen. Maak de afweging in overleg met de cliënt.

1.5 bijeenkomst:

  • Voorwaarde is dat beiden klachtenvrij zijn.
  • Er komen max 4 cliënten per dag in de praktijk aan huis (geen andere bewoners)
  • Tussen elke cliënt wordt de ruimte minimaal 20 minuten gelucht.
  • Voor en na elke bijeenkomst wast de coach/therapeut haar handen en reinigt alle contactpunten (deurklinken, toilet etc).
  • Cliënt/coachee wast voorafgaand aan de bijeenkomst de handen met handgel of zeep.
  • U kunt altijd de afspraak verzetten of beeldbellen aanvragen zonder annuleringskosten.

Aangesloten bij:

nobco logo2016EIA 02                      Nederlandse Orde voor Beroepscoaches

Als NOBCO EIA practitionar houd ik mij aan de ethische code en het klachtenreglement van de NOBCO.
De NOBCO is aangesloten bij EMCC: European Mentoring and Coaching Council

logosblp01   Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

footer rbcz r  Register Koepel Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Als lichaamsgericht analystisch therapeut houd ik mij aan de ethische code en klachtenreglement van de SBLP en tuchtrecht van de RBCZ

Coachingtrajecten bestaan uit:

  • Een intake resulterend in een offerte met heldere doelen en aantal bijeenkomsten.
  • Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie.
  • Actieplanning na elke bijeenkomst.
  • Koppeling met de (werk)praktijk door bijvoorbeeld voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen, feedback van collega’s en leidinggevende.
Therapietrajecten:
In eerste instantie starten we met een intakegesprek waarin we je situatie en vraag verhelderen. Bevalt dit gesprek dan gaan we aan de slag met een serie van vijf bijeenkomsten gericht op de afgesproken aandachtspunten. De vijfde bijeenkomst bevat een evaluatiemoment. Het kan zijn dat je na vijf bijeenkomsten een vervolg nodig hebt. Dit bespreken we inclusief de aandachtspunten voor het vervolgtraject. De duur van het gehele traject kan variëren tussen drie maanden en een jaar, afhankelijk van de vraag en de problematiek.

Vergoedingen via aanvullende verzekering:
31 zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk via de complementaire zorg. (Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en koepel RBCZ). Hiervoor geldt GEEN eigen risico. Zoek de details op in uw polis. De overzichtslijst van vergoedingen door diverse verzekeraars is momenteel nog niet binnen. Hieronder vind je de overzichtslijst van 2019.In de zorggids Vergelijk en Kies is de praktijk Circolore te vinden onder alternatieve therapie (psychosociale zorg).
 
Vertrouwelijkheid:
Coaching en therapie wordt gegeven op basis van vertrouwelijkheid. Verslaglegging naar derden vindt alleen plaats na toestemming van de coachee/cliënt zelf.

Kosten:
Vanaf 2013 zijn de kosten voor particulieren € 90,00 per bijeenkomst van 1 uur.
Dit zal ook in 2020 zo blijven. Mocht je een traject starten dan bedragen de kosten voor het intake gesprek vanaf 2020 €100,00.
Zie je na het intakegesprek af van een traject, dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij coaching- en reïntegratietrajecten vergoeden vaak werkgevers. Hiervoor geldt een apart werkgeverstarief. Na het oriënterende gesprek wordt dan een offerte opgesteld voor de werkgever. Mocht je na het oriënterende gesprek besluiten om door te gaan, dan wordt dit gesprek achteraf in rekening gebracht. Ga je niet door, dan zijn geen kosten verbonden aan dit gesprek.

Vergoedingen via aanvullende verzekering:
Een aantal verzekeraars vergoeden gedeeltelijk via de complementaire zorg onder aanvullende psychosociale therapie. (Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en koepel RBCZ). Hiervoor geldt GEEN eigen risico. Zoek de details op in uw polis. De overzichtslijst van vergoedingen door diverse verzekeraars is momenteel nog niet binnen. Hieronder vind je de overzichtslijst van 2019.
In de zorggids Vergelijk en Kies is de praktijk Circolore te vinden onder alternatieve therapie (psychosociale zorg).

Download hier de pfd voor vergoedingen in 2021

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht.
Dit betekent vanuit Circolore het volgende voor nieuwsbrieflezers, cliënten, opdrachtgevers en allen die contact opnemen:

• transparantie over en het recht om te weten welke gegevens we bewaren en gebruiken
• de waarborg dat je gegevens nooit met anderen worden gedeeld voor commerciële doeleinden
• het recht op digitale vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data)
• een goede bescherming van je persoonlijke gegevens

De volledige privacyverklaring kun je hier lezen

 

 

 

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privéleven.

Lees meer

Overspannenheid: herstel en transformatie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan fysiek opknappen en een actieplan voor re-integratie. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Snelle en/of intensieve verdiepingsslag

Voor mensen die voelen en weten: het tijd om met mezelf aan de slag te gaan! Je wilt af van herhalende issues, cirkelende gedachten en ongemakkelijke gevoelens. Er is het een en ander voorgevallen en je kiest nu om een verdiepingsslag aan te gaan.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.