circolore header content

Aangesloten bij:

NOBCO 22 EMCC practitionerat3x 100    Nederlandse Orde voor Beroepscoaches

Als NOBCO EIA practitionar houd ik mij aan de ethische code en het klachtenreglement van de NOBCO.
De NOBCO is aangesloten bij EMCC: European Mentoring and Coaching Council

logosblp01           Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

RBCZ logo CMYK payoff          Register Koepel Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Als lichaamsgericht analystisch therapeut houd ik mij aan de ethische code en klachtenreglement van de SBLP en tuchtrecht van de RBCZ. Verdere details vind je onderaan deze pagina.

Face-to-face en online is beide mogelijk
De meeste mensen prefereren facet-to-face begeleiding in mijn praktijk te Wageningen.Soms is dit niet haalbaar door lange reistijden, verblijf in het buitenland of een besmetting. Ik kan gemakkelijk overschakelen naar online begeleiding.

Begeleidingstrajecten (therapie en particuliere coaching)
In eerste instantie starten we met een intakegesprek waarin we jouw situatie en vraag verhelderen. Bevalt dit gesprek dan gaan we aan de slag met een serie van vijf bijeenkomsten gericht op de afgesproken aandachtspunten/doelen. De vijfde bijeenkomst bevat een evaluatiemoment. Het kan zijn dat je na vijf bijeenkomsten een vervolg nodig hebt. Dit bespreken we inclusief de aandachtspunten voor het vervolgtraject. De duur van het gehele traject kan variëren tussen drie maanden en een jaar, afhankelijk van de vraag en de problematiek.

Vergoedingen via aanvullende verzekering
31 zorgverzekeraars vergoeden therapie gedeeltelijk via de complementaire zorg. (Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en koepel RBCZ). Hiervoor geldt GEEN eigen risico. Zoek de details op in uw polis. Hieronder vind je de overzichtslijst van 2023.In de zorggids Vergelijk en Kies is de praktijk Circolore te vinden onder alternatieve therapie (psychosociale zorg).

Download hier de pfd voor vergoedingen in 2023

Coachingtrajecten vergoed vanuit het werk:

  • Een intake resulterend in een offerte met heldere doelen en aantal bijeenkomsten.
  • Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie.
  • Actieplanning na elke bijeenkomst.
  • Koppeling met de (werk)praktijk, bijvoorbeeld door opdrachten, reflectieverslagen, feedback van collega’s
Vertrouwelijkheid
Coaching en therapie wordt gegeven op basis van vertrouwelijkheid.

Kosten
Per 1 januari 2023 gaat, na 10 jaar, het tarief omhoog met €3,00. De kosten van een bijeenkomst bedragen dan €93,00
Voor de intake geldt een eenmalig bedrag van €100,00 dit ivm de uitgebreide verslaglegging die daar aan vast zit. Deze wordt alleen in rekening gebracht waneer je start met een traject. Zie je na het intakegesprek af van een traject, dan wordt de intake dus niet in rekening gebracht.

Bij coaching- en reïntegratietrajecten vergoeden vaak werkgevers. Hiervoor geldt een apart werkgeverstarief. Na het oriënterende gesprek wordt dan een algemene offerte opgesteld voor de werkgever.
Bij financiering vanuit letselschade of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bedraagt de intake €120,00 en vervolgconsulten €98,00.

Annulering
Bij annulering binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak wordt de bijeenkomst voor de helft in rekening gebracht. 
Bij een vermoeden van Covid kun je altijd de afspraak verzetten of beeldbellen aanvragen zonder annuleringskosten.

Bereikbaarheid en adres praktijk
De praktijk aan huis bevindt zich op Matenstraat 4 te Wageningen. De praktijk is goed bereikbaar met het ov en de auto. Parkeren voor de deur is gratis mogelijk.
OV: De dichtstbijzijnde bushalte (Haagsteeg) is 3 minuten lopen.

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht.
Vanuit Circolore betekent dit het volgende voor nieuwsbrieflezers, cliënten, opdrachtgevers en allen die contact opnemen:

• transparantie over en het recht om te weten welke gegevens we bewaren en gebruiken
• de waarborg dat je gegevens nooit met anderen worden gedeeld voor commerciële doeleinden
• het recht op digitale vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data)
• een goede bescherming van je persoonlijke gegevens

De volledige privacyverklaring kun je hier lezen

Klachten en/of onvrede
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je is aangeboden. Dat is voor beide partijen niet prettig maar vooral niet voor jou. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. Dan kunnen we samen kijken hoe we de onvrede kunnen oplossen.

Therapie: Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SBLP. De SBLP heeft heel helder  de stappen in een klachtenprocedure op een rij gezet. Dit om een klacht/onvrede zo goed mogelijk te behandelen. Voor stap 3 ben ik ivm de wkkgz aangesloten bij de CAMcoop, een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties in het complementair-alternatieve beroepsveld. Verder ben ik bij RBCZ ingeschreven als registertherapeut in het HBO-register en bij TCZ aangesloten voor Tuchtrecht.(stap 4)

Coaching: de Nobco heeft ook een eigen klachtenprocedure.

Meldcode Huislijk geweld
Als beroepskracht ben ik verplicht de Meldcode Huiselijk geweld te gebruiken bij vermoedens van geweld in huislijke kring. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld.
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding)
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren.

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.