circolore header content
Is weten genoeg? Ieder van ons wil graag verstandig zijn, want kennis en inzicht zijn geprezen. Er is veel dat we in onze schoolcarriere kunnen omdat het onze horizonten verwijdt. Maar wat is wijsheid? Dat is een proces, een weg die jij gaat.

Een heel - eigen - weg

Op school kan je weliswaar je vleugels breed openslaan, het maakt je nog niet tot wie je bent. Je kunt best veel weten en morgen plat op je buik gaan. Veel weten is echt niet voldoende. De uil zoekt de massa niet. Het leven vraagt om te worden wie je in wezen bent. De neiging is er echter die vraag te ontlopen. 

Ieder van ons kan ervoor kiezen om zich veilig te nestelen in een structuur en zijn verantwoordelijkheid te delegeren aan een systeem of instituut. Je kunt je laten bepalen door het ideaalbeeld van een ander, in plaats van jezelf te zijn. Nochtans zijn de mogelijkheden dan onbeperkt. We hebben daarom nood aan mensen die creatief, origineel, moedig en zelfstandig durven te denken.

Wijsheid kan je niet leren

Een uil die niet vliegt zal nooit ontdekken wat het betekent om uil te zijn en zal geen voedsel vinden. Wil het uilskuiken uil worden, dan is het nodig dat hij trouw is aan zijn diepste roeping. Het antwoord dat de wereld van ons nodig heeft, dient een volstrekt uniek, compromisloos persoonlijk antwoord te zijn op de vraag: wat kan mijn unieke bijdrage zijn?

Moed, eenzaamheid en groei

Wellicht sta je daar dan alleen mee. Misschien gaat jouw antwoord tegen de stroom in. Jouw unieke bijdrage is wat jij diep in je hart en je verlangen voelt. Groeien is dus risico's nemen in trouw aan je diepste roeping. Het vraagt veel van een mens dit unieke antoord te vinden, omdat het eenzaam is. Precies omdat het moed vraagt en eenzaam is, groei je. Wijsheid kan je niet leren. Wijsheid verwerf je. Stap voor stap.

Bron:
Bond zonder Naam Belgie (sept-okt 2011) www.bzn.be
 
Deze pagina hoort bij het artikel:  Kies je voor het groeiscenario en/of kasteelscenario?

 
 

 

 

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privĂ©leven.

Lees meer

Overspannenheid: herstel en transformatie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan fysiek opknappen en een actieplan voor re-integratie. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Snelle en/of intensieve verdiepingsslag

Voor mensen die voelen en weten: het tijd om met mezelf aan de slag te gaan! Je wilt af van herhalende issues, cirkelende gedachten en ongemakkelijke gevoelens. Er is het een en ander voorgevallen en je kiest nu om een verdiepingsslag aan te gaan.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.