circolore header content

Desiderata

Desiderata ("dingen waarnaar verlangd wordt")

Wees rustig te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in de stilte kan zijn.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen.
Spreek kalm en duidelijk jouw waarheid en luister naar anderen,
ook naar hen die dom en onwetend zijn want ook zij hebben hun verhaal.

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest.
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden
er zullen immers altijd mensen zijn die groter of kleiner zijn dan je zelf bent.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn
want in de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit.
Wees voorzichtig bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de deugd die er wel is,
veel mensen streven immers hoge idealen na en het leven is vol heldenmoed.

Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid.
Wees ook niet cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren,
doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd.
Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te beschermen.
Kwel jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij vriendelijk voor jezelf.

Je bent een kind van het universum,
niets minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht om hier te zijn.
En of je het nu begrijpt of niet, toch zal het universum zich ontvouwen zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Leef daarom in vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt.
En wat je werk en streven ook moge zijn,
bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen blijft dit toch een mooie wereld.
Blijf opgewekt.
Streef naar geluk en tevredenheid.

Max Ehermann

Desiderata (Latijn voor "dingen waarnaar verlangd wordt") is een gedicht in proza uit 1927 van de Amerikaanse schrijver Max Ehrmann (1872–1945).

De tekst was onbekend tijdens het leven van Max Ehrmann. Na zijn dood vond zijn vrouw de tekst en heeft deze in 1948 laten publiceren. In 1956 werd de tekst gebruikt door de dominee van St. Pauls' church in Baltimore, Maryland. Hij kreeg de tekst in handen zonder de naam van de auteur. Hij vermeldde eronder de naam van de kerk en 1692, het jaar waarop de kerk werd gesticht. Daardoor ontstond er verwarring, omdat men dacht dat de tekst mogelijk afkomstig was van een onbekende monnik uit de 17e eeuw. Het gedicht werd bij het grote publiek bekend nadat het in 1965 op het doodsbed van de politicus Adlai Stevenson werd gevonden. Deze wilde de tekst gebruiken voor zijn kerstkaarten. De Desiderata werd vaak op posters verspreid met de toevoeging dat de tekst gevonden was in de Saint Paul's Church van Baltimore (1692). Dit heeft verder bijgedragen aan het misverstand omtrent de herkomst van de tekst van Max Ehrmann.Max Ehrmann schreef veel over spirituele zaken en dat geldt ook voor de Desiderata. Het is een instructie om goed en zinvol te leven.
(Bron: Wikipedia)

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.