circolore header content

Werkvragen beantwoord krijgen en het leerklimaat versterken

Realiseer je dat velen samen meer weten dan één? Wil je de meerwaarde van sparringpartners ervaren en je gesteund voelen in wat je doet? Is het vanzelfsprekend om je functioneren op een hoger plan te brengen? Dan is deelname aan een intervisiegroep iets voor jou. 

Organisaties verwachten dat medewerkers en management alert en deskundig reageren op nieuwe ontwikkelingen. Een goed lopende intervisiegroep versnelt het leervermogen en verbetert het functioneren. Daarnaast is intervisie zeer geschikt bij nieuwe projecten die om maatwerk en creatieve oplossingen vragen.

Intervisie is:
collegiale ondersteuning bij werkvragen
in een groep van gelijke collega’s
die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur
tot inzicht en alternatieven komen

In begeleide intervisie maak  je de werkwijze en vaardigheden van intervisie eigen. Je past inzichten en antwoorden op je werkvragen direct toe.

Doelgroep
Vier tot maximaal acht collega’s die een intervisiegroep willen vormen. Dit kan binnen de organisatie, maar ook over organisaties heen hetgeen extra kruisbestuiving geeft. Zij willen leren hoe zij in hun intervisiegroep met behulp van de intervisiemethodiek optimaal kunnen werken.

Resultaat
Na de begeleide intervisie functioneer je zelfstandig als intervisiegroep. Dit geeft voldoening, je functioneert beter en ervaart onderlinge cohesiie.

Inhoud
Tijdens begeleide intervisie komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • wat is intervisie en wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
  • attitude van respect, onderling vertrouwen, leergierigheid en een bescheiden ego
  • afspraken rondom vertrouwelijkheid
  • werken binnen een afgesproken structuur met een structuurbewaker
  • gebruik maken van intervisiemethodieken
  • opfrissen van vaardigheden als vragenstellen, samenvatten, objectief luisteren en spiegelen
  • valkuilen en hoe hier mee om te gaan
  • evalueren en het geven van constructieve feedback

Werkwijze
In drie tot vijf dagdelen leer je te werken in een intervisiegroep waarbij zowel de caseinbrenger leert én de groep collectief van de ingebrachte casus leert. Belangrijk bij intervisie is een heldere structuur gecombineerd met passende flexibiliteit. Zo groeit een intervisiegroep toe naar een eigen vorm.

Het eerste dagdeel is trainingsgericht. Daarna stelt de begeleiding zich steeds meer coachend op.

Na enige tijd kan een opfris- of verdiepingsbijeenkomst het functioneren van de intervisiegroep door een dal helpen of naar een volgend niveau tillen. In overleg is er dan aandacht voor specifieke ontwikkelingen en valkuilen, vragen en nieuwe intervisiemethodieken.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Helena Kwaaitaal. Zij heeft naast haar professionele vaardigheden zelf ruim 25 jaar ervaring in meerdere intervisiegroepen.

 

 

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privéleven.

Lees meer

Herstel en re-integratie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan alleen fysiek herstel.

Ziekte haalt je uit de dagelijkse modus. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Workshops en intervisie


Met alle ervaring door de jaren heen, uitgebreid repertoir, creativiteit en een gezonde dosis eigenheid verzorg ik intervisie en workshops over diverse onderwerpen.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.