circolore header content

Herstel bij ziekte is meer dan alleen fysiek herstel

Ziekte haalt je uit de dagelijkse modus. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe voor jou prettig contact te onderhouden met familie, vrienden en collega's. Vanuit de fysieke focus en soms zelfs overlevingsfocus zijn gevoelens en emoties geparkeerd.

Bij herstel spelen alle dimensies van vitaliteit

Aandacht voor de fysieke mentale, emotionele aspecten van herstel en aandacht voor zingeving, interactie & contact en praktische acties en gedrag maakt dat herstel en re-integratie geintegreerd en duurzaam kan verlopen. Het hangt af van je persoonlijke situatie en vraagstelling waar de nadruk komt te liggen.

Re-integratie bestaat grofweg uit twee soorten:

1. Weer terugkeren naar  je eigen functie, al dan niet met aangepaste werkzaamheden.

In geval van re-integratie na overspannenheid of burnout bespreken we gericht de patronen die tot de burnout geleid hebben en hoe je deze kunt veranderen.
In het geval van re-integratie na kanker zijn vaak gerichte vragen rondom communicatie met collega's en het opbouwen van vitaliteit. Daar doorheen speelt de verwerking van wat achter je ligt.

In veel gevallen spelen er op de achtergrond zingevingsvragen:

  • Ik sta nu anders in het leven: welk werk past nu het beste bij mij?
  • Eigenlijk sluimerde er al wat qua werk en toekomst ... laat ik dit ook meenemen en hier eens naar kijken

Klanten benoemen dan een dubbel gevoel bij de re-integratie: het terugkomen in iets dat qua levens-loop-baan niet meer past. Het zicht krijgen op deze vragen en een toekomstige richting (dit hoeft niet in detail) geeft overzicht, rust en koers bij de re-integratie. 

"Dit traject heeft me gebracht dat ik gebeurtenissen anders in perspectief kan plaatsen. Ik kan objectiever kijken zonder er al te veel oordelen. Ik voel mij ook lijflijk bewuster van alles wat om me heen aanwezig is en dat geeft een rustig gevoel".

2. Niet kunnen terugkeren naar je functie.

In een re-integratie eerste spoor kijk je met de werkgever welke andere functie binnen de organisatie geschikt is voor je. In re-integratie tweede spoor krijg je actief begeleiding bij het vinden van werk bij een andere werkgever. Voor een tweede spoor werkt Circolore vaak samen in een tandemconstructie. Bij Circolore kun je dan terecht voor bezinning en het maken van een persoonsprofiel waarin je zielemissie en talenten centraal staan. Een gespecialieerd bureau helpt je met concrete informatie over de arbeidsmarkt en het gericht toewerken naar een nieuwe baan.

Voor loopbaantrajecten rondom je zielemissie, je talenten en het uitzetten van een koers kun je meer lezen onder Talenten en Levens-loop-baan.

Als werknemer dreig je vast te lopen en wil je niet wachten tot je uit gaat vallen. Of je zit inmiddels thuis om op adem te komen en besef je dat dit slechts een tijdelijke oplossing is. Als werkgever wil je een laag ziekteverzuim en talenten benutten. Voorkom dus (langdurig) uitval met behulp van het SOPA vijfstrippentraject. Ter preventie of snelle interventie bij uitval.

Een ernstige ziekte of ongeluk doet veel met je. Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal en sociaal. Je hebt een hele intensieve tijd achter de rug. Wat waarde heeft in je leven, in je werk, kan veranderd zijn. Vaak kom je pas echt aan verwerking toe wanneer het fysiek beter gaat. En dit is tevens de periode dat je ook weer begint met werken. Alles bij elkaar best veel, maar het doel is duidelijk: je werk en leven weer op de rit krijgen op een manier die bij jou past.

Talenten en levens-loop-baan

Loopbaan als levenspad

Qua loopbaan sta je diverse keren op kruispunten, vaak  ingeleid door gebeurtenissen met impact: vervelende arbeidsverhoudingen en reorganisatie of juist enorme carrierekansen, overspannenheid en/of de hoogte- en dieptepunten in je privĂ©leven.

Lees meer

Herstel en re-integratie

Herstel bij overspannenheid en ziekte is meer dan alleen fysiek herstel.

Ziekte haalt je uit de dagelijkse modus. Je wordt geconfronteerd met thema's als kwetsbaarheid versus kracht, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, keuzes maken en hoe contact te onderhouden met je omgeving.

Lees meer

Workshops en intervisie


Met alle ervaring door de jaren heen, uitgebreid repertoir, creativiteit en een gezonde dosis eigenheid verzorg ik intervisie en workshops over diverse onderwerpen.

Lees meer

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende of traumatische gebeurtenissen rammelen je door elkaar.

Circolore begeleidt bij het verwerken waarbij aandacht is voor overmatig opgeslagen stress in het lichaam, emoties, concusies en betekenisgeving. DIt is op basis van Somatic Experiencing.

Lees meer